• a
  • e
  • i
  • m
  • u

Vítejte na otevřené encyklopedii WUBIO.CZ!
Zde máte možnost najít si abecedně jakoukoliv věc a zjistíte, co to znamená!


 NEJNOVĚJŠÍ POLOŽKY ENCYKLOPEDIE

Plošina

Posted in M-P

Plošina je slovo, které má bohužel (bohudík) mnoho významů v českém krásném jazyce. Rozdělme si plošiny na 2 základní sekce:

1) Plošina v přírodě

2) Plošiny v technice

V přírodě za plošinu považujeme nějaké území, které je velmi nízké a nepřesahuje určitou výšku. Ve většina případů je to rovina. Nejznámnější a nejkrásnější plošinou je Meklenburská jezerní plošina, která je proslulá romantickými jezery a výskytem zvláštních druhů živočichů a rostlin.

Techniké plošiny jsou přístroje, které se vyznačují svojí mobilitou. Jedná se o plochu, na které může stát určitá hmotnost a zároveň být přenášena do různých výšek. Zároveň se v technice setkáme s ropnými plošinami, odpalovacími plošinami pro rakety a mnoho dalšími. Více nastudujte na Wikipedii

Nerez

Posted in M-P

Ne každý ví, že nerez je pouze slangový výraz. Je tomu tak, protože "korozivzdorná ocel" je dlouhý a nepříliš jasný název. Použití korozivzdorných ocelí čili nerezů je široké, od chemického a potravinářského průmyslu, přes automobilový průmysl, ve stavebnictví i jako architektonický materiál, při výrobě lodí atd.

Korozivzdorné oceli lze rozdělit podle chemického složení a struktury do tří základních skupin:

feritické

martenzitické

austenitické oceli

tzv. přechodové skupiny feriticko-austenitické, martenziticko-austenitické a poloferitické oceli. Ačkoli korozivzdorné oceli obsahují vysoké množství legur, 12 až 30 % chrómu, až 30 % niklu nebo do 24 % manganu a dalších, vždy se jedná o slitinu uhlíku s železem, tj. ocel.

Vyplácení exekucí

Posted in U-X

Vyplácení exekucí je služba, kterou poskytují bankovní či nebankovní společnosti. Pokud jste zatíženi hypotékou, kterou nestíháte splácet, tato služba funguje jako "poslední pomoc". Společnost vyplatí exekuci a sjedná si s vámi podmínky pro následovné splácení.

Úroková sazba při vyplácení exekucí se pohybuje okolo 10%, což proti klasické hypotéce není příliš příznivé, každopádně pokud si nevíte rady a nemůžete exekuci žádným jiným způsobem zvrátit, toto může být možností, jak se z problémů dostat ven. U nebankovních společností se většinou také neřeší vaše záznamy v registru dlužníků, což i celý proces vypůjčení peněz urychlí.

Dodávka

Posted in A-D

Dodávka neboli užitkový vůz je nyní již naprosto nezbytnou součástí velké části firem. Zejména těch, které se pohybují v oboru montáží, rekonstrukcí či jakýchkoliv jiných ručních prací. Po dodávkách touží také i obyčejní lidé. Proč tomu tak je? Žijeme v době, kdy nám se vším pomáhají přístroje. Přístroje mají trend se zmenšovat ale to díky tomu, že první klasické přístroje byly velké, ale potřebné k pracím. Proto lidé kupují dodávky, aby mohli pracovat s velkými přístroji. Obyčejní lidé zase potřebují dodávku, když se stěhují. Materiálu je příliš a na 20x se nedá přejíždět. V tomto případě ale nemá cenu mít dodávku koupenou, ale stačí si jí pronajmout. Velmi oblíbená je například půjčovna dodávek Brno

Interiér

Posted in I-L

Jakákoliv část objektu či stavby, nebo jakýkoliv uzavřený prostor, který obsahuje budova je nazývána interiérem. Interiér je předmětem zkoumání designérů a návrhářů. Rozvržení, počet objektů v něm a volba všech komponent souvisí s budoucím pobytem určitých osob v daných prostorách. Nemělo by se stávat, že se člověk v interiéru cítí nějakým způsobem špatně. To by pak znamenal velký problém pro návrháře. A jelikože se lidé rádi cítí pohodlně, stylově a trendy, můžou vznikat luxusní interiéry od předních návrhářů. Ale lidé jsou vynalézaví a každý v sobě může probudit návrháře za nízkou cenu. Stačí si hrát s přirozenou vnímavostí a barvami.

Vrtulníky (RC)

Posted in U-X

Lidé si často pletou RC vrtulníky s RC kvadrokoptérami a drony a tak zde popíšeme základní rozdíly. Vrtulníky jsou typickou zmenšeninou reálných vrtulníků. Dělí se na jednorotorové a dvourotorové. Speciální kategorií jsou tandemové vrtulníky. Od dronů a kvadrokoptér se liší nejen funkcí ale i složením. Oba se ovládají stejným RC systémem, ale vrtulníky mají pouze jednou vrtuli, jsou menší a slouží výhradně k zábavě a volnému letu. Na rozdíl od dronů, které většinou obsahují věstavěné kamery a používají se také k natáčení leteckých snímků nebo při natáčení propagačních videí. Jsou mohutnější, mají víc vrtulí a tím pádem větší stabilitu, která poté dodá lepší snímky videa.

Signmaking

Posted in Q-T

Pod pojmem signmaking nenajdeme žádný český substitut a proto se používá přímo z anglického jazyka. Je to široký obor ve výrobě reklamních produktů. Podle Wikipedie signmaking znamená "Výroba značení a nosičů reklamního sdělení". S tímto výrokem souhlasí i Asociace českých výrobců signmakingu. Co do singmakingu všechno spadá? Na začátku všeho je projekt vizualizace a návrhu jak grafického tak materiálního řešení. Z toho se pak produkty signmakingu dělí na světelné a nesvětelné prvky. Mezi ty světelné patří různé formy LED světelné reklamy. Mezi nesvětelné můžeme zařadit polepy aut, orientační systémy a ostatní formy podpory prodeje.

Reklamní stojany

Posted in Q-T

Reklamní stojany jsou prvek, který uplatníte hlavně ve chvíli, kdy uvažujete o podpoře prodeje. Reklamní stojany jsou speciálně a na míru upravené stojany, displeje, poutače a různé regálové prvky.

Tyto stojany lze vyrobit ekologicky z papíru, ale také například z plastu nebo kovu. Setkat se můžete s polepy, brandováním, ale i 3D nádstavbami. Pokud zvolíte některý z netradičních prvků pro váš reklamní stojan, odlišíte se tak od konkurence a zákazníci si vás lépe všimnou. Nezapomeňte, že v místě nákupu rozhoduje každá maličkost!

Komůrkový polykarbonát

Posted in I-L

Co to vlastně je komůrkový polykarbonát? K nejlepšímu vysvětlení dojdeme, pokud si vysvětlíme nejprve jeho části. Polykarbonát je materiál podobný plastům. Má však odlišné vlastnosti. Ty polykarbonáty, které se využívají pro účely stavební, bývají velmi pevné a teplotně odolné. Jeho velkým odlišením a plusem je průhlednost. Pokud je polykarbonát komůrkový, je to typ jeho provedení. Komůrkové polykarbonáty se nejčastěji využívají jako střechy na pergoly, přístřešky autobusových zastávek, ale v jeho obměnách také ke stavbě skleníků a zimních zahrad. Komůrkový polykarbonát můžete nejčastěji najít také pod názvem Lexan, což je jeho značka.

Nerezová ocel

Posted in M-P

V odborném slovníku se nerezová ocel nazývá korozivzdornou ocelí. Ve své podstatě se jedná o slitinu hliníku a železa. Nerezová ocel je charakteristická obsahem prvků, které zlepšují její vlastnosti. Jedná se například o nikl, chrom, mangan a další. Nerezová ocel se vyznačuje dlouhou životností. Není tedy divu, že výroba z nerezu se v posledních letech tolik rozšířila.

Světelná reklama

Posted in M-P

Reklama má mnoho tváří a aktuálním trendem je světelná reklama. Její nespornou výhodou je funkčnost celých 24 hodin denně. Zatímco klasicky graficky řešená offline reklama upoutá pouze za dostatečného světla, reklama posilněná LED osvětlením nebo jinou technologií působí ve dne i v noci. Světelná reklama plní kromě reklamního účelu zároveň funkci informační a může posloužit i jako designový či architektonický prvek. Výroba světelných reklam je stěžejní součástí širokého oboru známého pod názvem signmaking. 

Mezi světelnou reklamu můžeme zařadit oboustranné tabule, totemy, plovoucí písmo, světelné znaky a loga či takzvané diapanely.

Business angel

Posted in A-D

Kdo nebo co je business angel? Toto označení se používá jako označení pro individuálního investora, kterého zaujme určitá podnikatelská šance v oblasti malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců) a investuje své vlastní peníze právě do této firmy. Většinou se musí jednat o firmu, která má výrazný růstový potenciál.

Jedná se o poměrně rizikovou investici, ovšem většinou v menších objemech. Společnosti, které jsou business angelem podpořeny, se nazývají start upy, takže se nacházejí v v uváděcí či expanzivní fázi životního cyklu.