• a
  • e
  • i
  • m
  • u

Krizový management

Posted in I-L

Krizový management neboli anglicky crisis management patří do krizového řízení podniku. Jedná se o organizovanou manažerskou disciplínu, která se zabývá řízením podniku v době krize, prevencí a přípravou na takového situace.

Krizový management vypracovává krizový plán, podle kterého se následně společnost řídí, pokud se do krize dostane. Při krizovém řízení se používá řada technik, mezi nejznámější patří prognózování, predikce, Paretovo pravidlo či metoda stanovování cílů SMART. Další možností jsou také scénáře či winterlingova matice.

Pokud ke krizové situaci dojde, řízení celé firmy převezme krizový manažer, který organizuje a reaguje na klíčové momenty krize.